Pole Disc Golf w parku Tysiąclecia


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Pole Disc Golf w parku Tysiąclecia
Skrócony opis projektu
Pole do Disc Golfa składające się z osiemnastu "dołków" (koszy) na terenie parku Tysiąclecia.
Opis projektu
W Polsce i na świecie coraz popularniejsza staje się zabawa z latającymi dyskami tzw. frisbee. Jest wiele dyscyplin, w które można za ich pomogą grać jak np. ultimate (istnieje kilka drużyn w Poznaniu i okolicy jak np. Poznań Ultimate Fun Frisbee), freestyle, czy disc dog. W disc dog w Poznaniu są cyklicznie organizowane zawody Latających Psów również w Parku Cytadela. Do wielu z tych sportów wystarczy tylko łąka z wyrysowanymi liniami, jednakże do innych w Poznaniu brakuje odpowiedniej infrastruktury. Dlatego też w ramach projektu proponowane jest przygotowanie pola z 18 dołkami do Disc Golfa na terenie Parku Tysiąclecia.

Disc Golf jest to sport dla każdego, można grać w niego indywidualnie albo w większej grupie. Polega na rzucaniu plastikowym dyskiem do celu, którym jest zwyczajowo wolnostojący kosz do którego wpada dysk. Podobne mniejsze pole (6 dołków) istnieje już w naszym województwie w Złotowie, a na terenie Polski m.in. w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Gliwicach, Chorzowie i Kielcach.

Działania niezbędne do przygotowania pola:
- projekt pola tj. określenie terenu gry, rozmieszczenie pól startowych oraz koszy,
- projekt treści tablic informacyjnych (zasady, informacje o bezpieczeństwie, informacje o sposobach rzucania, plan pola),
- konsultacje projektu z Zarządem Zieleni Miejskiej oraz zgoda na montaż tablic, pól startowych i celów w wybranych miejscach
- zakup celów, tablic informacyjnych, pól startowych
- montaż celów, tablic informacyjnych, pól startowych
- uroczyste otwarcie

Działania promocyjne:
- projekt nadruku na dyski w konsultacji z Urzędem Miasta
- projekt ulotki informującej o sposobie rzucania oraz zasadach Disc Golfa
- zamówienie 100 dysków promocyjnych, które będą rozdawane mieszkańcom podczas otwarcia pola oraz później w punktach promocji miasta
- przygotowanie materiałów na stronę internetową
- przygotowanie materiałów reklamowych na social media
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Tysiąclecia

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Park Tysiąclecia - dokładne rozmieszczenie dołków po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej
Potencjalni odbiorcy projektu
Proste zasady i nieduży wysiłek powoduje, że ten sport jest idealny dla wszystkich mieszkańców, a w szczególności seniorów, dzieci i młodzieży, indywidualnych mieszkańców jak i grup znajomych, którzy chcą spędzić czas na świeżym powietrzu. Jest to sport dla każdego.
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt ma za zadanie uatrakcyjnić ofertę rekreacyjną Poznania na świeżym powietrzu, a także zachęcić turystów na przyjazd do Poznania.

Pole do Disc Golfa jest także idealnym narzędziem do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego czy prowadzenia rehabilitacji ruchowej.

Pole umożliwi również organizacja zawodów na różnych poziomach (lokalny, krajowy, międzynarodowy).

Disc Golf jako sport popularny na całym świecie może być również motywacją do spotkania ludzi z różnych krajów czy kultur jak np. inicjatyw społecznych typu International Poznań.

PDGA EURO TOUR organizowany jest na certyfikowanych przez PDGA (Professional Disc Golf Association) trasach, Poznań stawiając 18 koszy może stać się jednym z unikatowych punktów sportowo-turystycznych związanych z disc golfem na skalę europejską.

Jak pole istnieje to do gry wystarczy tylko dysk o koszcie 20-75 zł. W Disc Golfa można grać o każdej porze roku.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Pole będzie spełniać zasady projektowania uniwersalnego:
1. identycznego wykorzystania – pole będzie użyteczne i atrakcyjne dla ludzi o różnych umiejętnościach (zgodnie z założeniami gry)
2. elastyczności użytkowania – szeroki zakres indywidualnych preferencji i umiejętności (zgodnie z założeniami gry)
3. prostej i intuicyjnej obsługi – gra jest łatwa do zrozumienia, niezależnie od doświadczenia, umiejętności językowych (materiały informacyjne z ilustracjami)
4. zauważalnej informacji – pole będzie wyposażone tablice informacyjne
5. tolerancji błędów - pole będzie zaprojektowane żeby minimalizować zagrożenia i negatywne skutki przypadkowego lub zamierzonego działania
6. niewielkiego wysiłku fizycznego - jako infrastruktura sportowa projekt będzie efektywny, wygodny i wymagał wysiłku fizycznego w zależności od potrzeb użytkownika
7. wymiary i przestrzeń dla podejścia i użycia - dostosowana przestrzeń pola niezależnie od wielkości czy mobilności użytkowników

Utrudnione korzystanie z pola mogą mieć osoby:
- nie posiadające motoryki w rękach - brak możliwości rzucenia dyskiem,
- niewidome - problemy z widocznością celu i dysku.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Kosze
Zakup 18 koszy, certyfikowanych przez PDGA (Professional Disc Golf Association).
Przykładowy kosz to DISCatcher Pro 28 firmy Innova Disc Golf. Koszt 18 koszy to $7650, przy obecnym kursie (4,50 zł) wynosi to 34 425 zł.
Transport z zagranicy oszacowano na 4000 zł.
Zasadnym jest zabezpieczenie pewnej kwoty na różnice kursowe i inflację w USA (7%) wysokości 2575 zł.

Po dokonaniu rozeznania rynku (dostępne u autora) w Polsce otrzymano niewiążącą wycenę 1 kosz za 2000 zł brutto. W tym wypadku zakup 18 koszy wyniesie 36 000 zł.
Zasadnym jest zabezpieczenie kwoty 5000 zł uwzględniającą inflację w Polsce (14%).
41 000
Projekt pola
Wizyta lokalna na proponowanych terenach, konsultacje z Zarządem Zieleni Miejskiej, projekt pola, aby było ono atrakcyjne oraz nie przeszkadzało innym wypoczywającym na terenie parku. Po dokonaniu rozeznania rynku (dostępne u autora) otrzymano wstępne oszacowanie za powyższe prace w wysokości 10 000 zł brutto.
10 000
Pola startowe (teepady)
oznaczające pole z którego rozpoczynana jest gra na danym torze, o wymiarach 1,5 x 2,5m albo 2x4m.
Najczęściej rama jest wykonana z drewna, wypełniona ziemią, a na powierzchni pokryte darnią. Znaleziono różne ceny za wykonanie pól startowych - 120$ za sztukę tj. 2160$ za komplet 18. Przyjmując kurs 4,50 zł kwota wyniesie 9720 zł.
775 DKK za sztukę, przy kursie 0,63 daje kwotę 488,25, wszystkie pola wyniosą 8788,50 zł.

Możliwe jest znalezienie wykonawcy w Polsce. Uwzględniając wyceny zagraniczne oraz inflację, zabezpieczenie kwoty 10 000 zł na powyższy zakup wydaje się zasadne.
10 000
Tablice informacyjne i oznaczenia torów

Tablice informacyjne:
Projekt tablicy oraz jej treści - 1000 zł
Z dokonanego rozeznania rynku (dostępnego u autora) koszt pojedynczej tablicy zewnętrznej mieści się w przedziale 1000 - 2000 zł brutto.
Zakłada się zakup dwóch tablic informacyjnych za 4000 zł brutto łącznie.

Oznaczenie torów:
Projekt tabliczki z informacją o strefie gry - 200 zł
Koszt pojedynczej tabliczki jest z zakresu 7 - 25 zł. Przyjęto uśredniony koszt 16 zł za tabliczkę.
Założono 4 tabliczki na jeden tor. Planowanych jest 18 torów, co przekłada się na 72 tabliczki.
72 * 16 zł = 1152 zł.

Suma powyższych kosztów to 6352 zł brutto.

Zadanie ma być realizowane w 2023 dlatego też należy uwzględnić inflację (~14%).
7 250
Instalacja koszy, pól startowych, tablic oraz oznaczeń.

Instalacja kosza w zależności od modelu polega na:
a) wykopaniu wąskiego otworu ok 60 cm, wsadzeniu kosza i zalaniu go betonem.
b) wykopaniu otworu płytkiego szerokiego otworu (ok 20 cm) i zasypanie podstawy kosza

Oszacowano instalację:
- jednego kosza na 3 roboczogodziny
- jednego pola startowego na 2 roboczogodziny
- jednej tablicy na 6 roboczogodzin.
- oznaczeń o torach na 12 roboczogodzin.

Sumarycznie prace wyniosą 18*(3+2) + 6*2 + 12 = 114 roboczogodzin.

Przeciętne wynagrodzenie w kwietniu 2022 wyniosło 6626,95 zł brutto co przekłada się na koszt dla pracodawcy w wysokości 7984,15 zł.

Koszt średniej roboczogodziny wynosi 7984,15 / 168 = 47,53 zł.

114 * 47,53 = 5 418,42 zł

Prace będą wykonane w 2023 roku dlatego też należy uwzględnić inflację (14%) i można zaokrąglić kwotę na wynagrodzenia do 6 400 zł.

Materiał, narzędzia, transport z inflacją oszacowano na 3 500 zł brutto.
9 900
Materiały promocyjne
Projekt logotypu na dyski / tablice - 1000 zł
Projekt tekstu na social media oraz ulotki - 1000 zł
Druk 1000 ulotek 1700 zł
100 dysków z nadrukiem koszt ok 50 zł / sztuka = 5 000 zł.
Projekt strony internetowej pola wraz z tekstem i grafikami - 2000 zł

Uwzględnienie inflacji na budżet w 2023 roku (14%) 1500 zł.
12 200
SUMA: 90 350
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Ulotka Złotów DiscGolfPark ulotka-skladana-a5-pion-na-pol_14.jpg
plan pola w parku Śląskim w Chorzowie pole_parkslaski.pdf
zdjęcie przykładowego kosza z bliska kosz.jpg
kosz na polu w Ottawie kosz Ottawa.jpeg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Błażej Sołtowski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do realizacji wyłącznie w zakresie nieruchomości będących w zasobie Miasta Poznania. Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako: 03/05/10/5 należy do osoby fizycznej i w tym zakresie tut. Wydział nie rekomenduje projektu do realizacji.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
6. Czy opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Michał Urbański, Martin Radziwonka w dniu 26.08.2022 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji. Projekt zakłada utworzenie pola do uprawiania Disc Golfa w Parku Tysiąclecia, na co składa się zaprojektowanie pola oraz przygotowanie pól startowych i certyfikowanych koszy. W parku znajduje się odpowiednia przestrzeń, by zlokalizować tam pole do gry. Realizacja projektu zwiększy atrakcyjność parku oraz poszerzy gamę możliwości aktywnego wypoczynku dla mieszkańców.
  Zespół Obradował w składzie: Izabela Dutkowiak - Zastępczyni Dyrektorki Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - kierowniczka Oddziału Informacyjno - Programowego, Michał Bernet - specjalista
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 90 350 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 150 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Uwagi: Miejsca lokalizacji pól startowych, koszy i tablic informacyjnych powinny być wyznaczane poza miejscami rozrodu i schronienia zwierząt, poza obszarami mało dostępnych enklaw przyrody, oraz w taki sposób, aby nie generowały powstawania nowych ścieżek przez takie miejsca i obszary. Należy także zwrócić uwagę, żeby przy ich instalacji nie dochodziło do uszkadzania części nadziemnych oraz korzeni drzew i krzewów.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.