1-192 spośród 192
 • O!SIŁKA! Profesjonalna siłownia 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Projekt zakłada doposażenie siłowni zewnętrznej o zewnętrzne atlasy treningowe, drążki do kalisteniki
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 2
   
 • Doposażenie siłowni zewnętrznej w parku Cytadela 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Chciałbym zaproponować doposażenie siłowni na Cytadeli o drążki do kalisteniki
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 3
   
 • Rynek Wildecki-parking 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Zamiana rynku wildeckiego na parking dla samochodów
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do realizacji ze względu na obowiązujące na tym terenie umowy najmu do 2025 r. oraz na czas nieokreślony.
  Złożone odwołanie
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano rekomendację negatywną
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się dn. 26.09.2022
  Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, J.Muller, M.Radziwonka, B.Urbaniak, M.Urbański

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 4
   
 • Wybieg dla Kejtra 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Wybieg dla psów, miejsce do aktywnego spędzania czasu, swobodnego puszczania czworonogów, czystość na osiedlach.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do realizacji z uwagi na: 1. planowane zagospodarowanie przedmiotowego terenu pod drogę publiczną w przyszłości, 2. obowiązującą umowę najmu przedmiotowego terenu między Miastem Poznaniem a Spółdzielnią Mieszkaniową "Zrzeszeni".
  Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 5
   
 • Funksztela - nowa panorama Poznania 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Celem projektu jest uatrakcyjnienie miejsca widokowego zlokalizowanego koło masztu na Morasku
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do realizacji z uwagi na fakt, że wskazany teren należy do osób fizycznych.
  Złożone odwołanie
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano rekomendację negatywną
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się dn. 26.09.2022
  Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, J.Muller, M.Radziwonka, B.Urbaniak, M.Urbański

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 6
   
 • Przedszkolny ogród edukacyjno – sensoryczny 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Remont tarasów przedszkolnych, powiększenie przestrzeni edukacyjnej do zajęć oraz spotkań społeczności zespołu szkolno-przedszkolnego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 7
   
 • Zielony skwer przy Rynku Wschodnim 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Projekt zakłada zagospodarowanie nową zielenią terenu w pobliżu Rynku Wschodniego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do realizacji z uwagi na przeznaczenie przedmiotowego terenu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod MW czyli teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W związku z powyższym, przedmiotowy teren przewidywany jest do zbycia.
  Złożone odwołanie
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano rekomendację negatywną
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się dn. 26.09.2022
  Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, J.Muller, M.Radziwonka, B.Urbaniak, M.Urbański

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 8
   
 • Budowa parku przy ulicy Krańcowej Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  Projekt zakłada aranżację dotychczasowej zieleni z opcjonalnymi nasadzeniami nowych drzew dla potrzeb mieszkańców
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do realizacji z uwagi na: 1. Obowiązującą funkcję w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego TZ (Teren zamknięty) dla nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie: 01/12/70; 2. natomiast nieruchomość oznaczona ewidencyjnie: 01/12/71/1 przeznaczona jest pod drogę oraz parking.
  Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 9
   
 • Boisko do siatkówki na Nadolniku 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Budowa do siatkówki oraz stołów do tenisa stołowego w rejonie ulicy Nadolnik (osiedle Główna)
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
   Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się dn. 30.09.2022
   Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, S.Prymas, W.Potapowicz, J.Muller, M.Radziwonka, B.Urbaniak, M.Urbański, J.Wojciechowski

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 10
   
 • Rozbudowa parkingu przy Ogrodzie Botanicznym UAM Projekt ogólnomiejski
  Rozbudowa istniejącego, niewielkiego parkingu w celu ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych, starszych i dzieci
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do realizacji z uwagi na fakt, że wskazany teren nie znajduje się w zasobie Miasta Poznania.
  Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 11
   
 • Park kieszonkowy przy ul. Rubież 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Wprowadzenie zieleni izolacyjnej oraz stworzenie ogólnodostępnego miejsca wypoczynku i integracji mieszkańców
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Teren nie może zostać zagospodarowany do czasu budowy ul. Rubież oraz ul. Nowej Stoińskiego i skrzyżowania ul. Rubież z Nową Stoińskiego. Ulica Rubież posiada niezagospodarowany pas drogowy – do czasu budowy jezdni, chodnika, (ścieżki rowerowej) - pełnej infrastruktury naziemnej i podziemnej nie powinny być realizowane na tym obszarze działania mogące stać w sprzeczności z budową ulicy np. nasadzenia, budowa ciągów pieszych etc.; ponadto część działki stanowi skrzyżowanie ul. Rubież i planowanej ul. Nowej Stoińskiego. Teren nie jest parkiem lecz pasem zieleni o bardzo małej szerokości – 8m. Z uwagi na obecność ciągu pieszego oraz istniejących drzew i sieci trakcyjnej napowietrznej, możliwości zagospodarowania tego terenu są bardzo ograniczone a przede wszystkim posadzenia drzew, które głownie pełnią funkcję izolacyjną i wydajnie oczyszczają powietrze - nasadzenie z krzewów i bylin nie spełnią tej funkcji (oczekiwanej przez wnioskodawcę) a co ważniejsze są bardzo drogie w utrzymaniu – generują duże koszty utrzymania – głównie podlewania. Realizacja mini skweru w tym obszarze wymaga najpierw opracowania, uzgodnienia dokumentacji projektowej oraz budowy ulicy Rubież. Szacowany koszt realizacji ulicy Rubież to ok. 8 mln zł. Zagospodarowanie terenu będzie możliwe dopiero po wykonaniu kompleksowej dokumentacji i realizacji zadania w terenie, które będzie wówczas obejmować budowę drogi, ciągu pieszego wraz z zagospodarowaniem zielenią. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr LXII/1140/VIII/2022 r. Realizacja inwestycji w zgłoszonej formie jest sprzeczna z obowiązującymi w mieście planami par. 4, ust. 7 pkt 3). W przypadku poszerzenia zakresu realizacji projektu o kompleksowe zagospodarowanie ul. Rubież całkowity budżet przeznaczony na realizację projektu jest niezgodny z limitami finansowymi wynikającymi z Zasad i trybu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 - par. 2, ust. 13. Dodatkowo realizacji pełnego zakresu przekroczy 2 letni okres realizacji zadania.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 12
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Zgłoszenie wycofane 14 czerwca 2022 roku na prośbę Wnioskodawcy.
   

  WYSOKA ZIELEŃ WZDŁUŻ ULICY MILCZAŃSKIEJ 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  POSADZENIE DRZEW WZDŁUŻ NOWO WYBUDOWANYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 13
   
 • Pumptrack w Parku przy Żurawińcu 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Rozbudowa terenów rekreacyjnych w parku przy Żurawińcu o tor pumptrack
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
   Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna budowa toru bez ścianki wspinaczkowej
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się dn. 30.09.2022
   Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, S.Prymas, W. Potapowicz, M.Rucka, I.Dutkiewicz, J.Muller

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 14
   
 • Top koncerty w muszli-Park 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Top koncerty, kabarety i inne wydarzenia kulturalne w Parku Wilsona z ekologią w tle
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Gospodarki Komunalnej
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 15
   
 • Koncerty chopinowskie na Dziedzińcu Urzędu Miasta 9 - Stare Miasto
  Organizacja cyklicznych koncertów chopinowskich na Dziedzińcu UMP, połączonych z promocją wiedzy o Fryderyku Chopinie
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zbyt wysokie koszty realizacji projektu.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 16
   
 • UWAGA - Zgłoszenie nie zostało zaakceptowane pod względem formalnym
  z uzasadnieniem: Podjęto próby kontaktu telefonicznego z wnioskodawcą celem uzupełnienia braków we wniosku.
  Nie złożono odwołania

  Praca blisko miejsca zamieszkania Projekt ogólnomiejski

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 17
   
 • ePEKA Projekt ogólnomiejski
  Aplikacja mobilna umożliwiająca elektroniczne korzystanie z poznańskiej elektronicznej karty aglomeracyjnej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt nie jest rekomendowany do realizacji przez ZTM Poznań ze względu na dalece zaawansowanie prac Miasta Poznań nad zaprojektowaniem i wdrożeniem aplikacji mobilnej na podstawie umowy zawartej w dniu 16.09.2021 r. z Wykonawcą. Planowany termin oddania aplikacji do użytku to IV kw. 2022 r.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 18
   
 • Poznańskie kliny zieleni- reaktywacja i ochrona Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  Wzbogacenie roślinności w poznańskich klinach zieleni i objęcie ich ochroną oraz koncert dla klimatu
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 19
   
 • UWAGA - Zgłoszenie nie zostało zaakceptowane pod względem formalnym
  z uzasadnieniem: Nie złożono listy poparcia. Przypomnienie o liście poparcia z prośbą o uzupełnienie zostało wysłane drogą mailową w dniu złożenia wniosku. Lista poparcia nie została dostarczona.
  Nie złożono odwołania

  Nawrotka przez tory tramwajowe - Grunwaldzka 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Realizacja przejazdu przez tory tramwajowe na ulicy Grunwaldzkiej na wysokości ul. Grotkowskiej.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 20
   
 • Nasze Osiedle 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Wspólny projekt dla Kwiatowego/Junikowa/Ławicy/Górczyna/Fabianowa-Kotowa oraz wsparcie SP78, SP54, SP10, Przedszkola_36, Przedszkola_7, Domu Kultury „Stokrotka”
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 21
   
 • Wjazd na parking 3 - Piątkowo Północ, Piątkowo
  Wjazd na parking przy bloku nr 10 na os. Batorego z ul. Opieńskiego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
   Uzasadnienie Po przeprowadzeniu spotkania odwoławczego z Wnioskodawcą projektu, Zarząd Dróg Miejskich postanowił pozytywnie rekomendować zadanie do realizacji. Jednocześnie zaznaczyć należy, że realizacja zadania uzależniona jest od decyzji wydanej przez Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz prac projektowych, które jednoznacznie będą rozstrzygać sposób realizacji zadania (w miarę jego możliwości technicznych). Koszt realizacji projektu określony - 800.000 zł. Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach - 25.000 zł. Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 2.000 zł. Projekt jest rekomendowany do realizacji.
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Wnioskodawca wziął udział w spotkaniu odwoławczym.
   Zespół Obradował w składzie Wnioskodawca, Gabinet Prezydenta, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Zarząd Dróg Miejskich

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 22
   
 • UWAGA - Zgłoszenie nie zostało zaakceptowane pod względem formalnym
  z uzasadnieniem: Nie złożono listy poparcia. Przypomnienie o liście poparcia z prośbą o uzupełnienie zostało wysłane drogą mailową w dniu złożenia wniosku oraz kolejne 09.06.2022 r. Lista poparcia nie została dostarczona.
  Nie złożono odwołania

  Konsultacje społeczne online Projekt ogólnomiejski
  Zadanie ma na celu uzyskanie opinii społecznej na tematy uchwał rady miasta.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 23
   
 • Bezobsługowe stacje naprawy rowerów 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Stacje mają na celu usprawnienie i pomoc rowerzystom w serwisowaniu i niwelowaniu usterek
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 24
   
 • Ławki i zieleń na ulicach JeżyciŁazarza 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Zakup oraz montaż 10 ławek na ulicach Jeżyc i Łazarza wraz z zagospodarowaniem zielenią
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 25
   
 • Ciche torowisko na moście Bolesława Chrobrego Projekt ogólnomiejski
  Wyciszenie torowiska na odcinku między ul. Garbary a Archidiecezją Poznańską
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Aktualnie trwa projektowanie przebudowy mostu Bolesława Chrobrego przez ZDM. Przewidziane są rozwiązanie znacznie wyciszające nowe torowisko, które powstanie na nowym obiekcie mostowym. Z kolei torowisko od skrzyżowania ulic Estkowskiego/Solna/Garbary w kier. mostu Bolesława Chrobrego jest przewidziane do przebudowy w ramach realizacji II etapu tramwaju na Naramowice, który to projekt ma być priorytetowym przy kolejnej transzy inwestycji realizowanych z dofinansowaniem UE.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 26
   
 • Bezpieczna droga na Lubczykową Górę 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Wykonanie alternatywnej drogi pieszo - rowerowej równoległej do ul. Naramowickiej
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano rekomendacje negatywną
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się dn. 26.09.2022
   Zespół Obradował w składzie D.Koziński, P.Gowin-Sikora, R. Krzyżanowski, P.Pawełczak, J.Muller, K.Olejniczak,

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 27
   
 • Bezpieczny student, Bezpieczny poznaniak 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Nauka podstawowych elementów judo/samoobrony dla studentów, dzieci, osób dorosłych i niepełnosprawnych
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 28
   
 • Bezpieczny student i poznaniak 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Nauka podstawowych elementów judo/samoobrony dla studentów, dzieci, osób dorosłych i niepełnosprawnych
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 29
   
 • Bezpieczny Poznaniak, Bezpieczny Student 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Nauka podstawowych elementów judo/samoobrony dla studentów, dzieci, osób dorosłych i niepełnosprawnych
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 30
   
 • Park sportu i integracji Rubież Naramowice 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Park ma promować aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży oraz integrację mieszkańców "pod chmurką"
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do realizacji z uwagi na zawartą między Miastem Poznaniem oraz osobą fizyczną umowę dzierżawy na czas nieokreślony dot. nieruchomości oznaczonej jako: 50/09/65/2. Ponadto przedmiotowe nieruchomości przewidziane są jako rezerwa na zamianę za nieruchomości przy ul. Taborowej.
  Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 31
   
 • UWAGA - Zgłoszenie nie zostało zaakceptowane pod względem formalnym
  z uzasadnieniem: Nie złożono listy poparcia. Przypomnienie o liście poparcia z prośbą o uzupełnienie zostało wysłane drogą mailową w dniu złożenia wniosku oraz kolejne 13.06.2022 r. Lista poparcia nie została dostarczona.
  Nie złożono odwołania

  Basen w zachodniej części miasta Projekt ogólnomiejski
  Budowa basenu, w zachodniej części miasta.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 32
   
 • Ogród Cesarski przy Św. Marcinie Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  Projekt utworzenie ogrodu na miejscu parkingu przy CK Zamek od strony ul. Święty Marcin
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kultury
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt uzyskał negatywną opinię Wydziału Kultury oraz potencjalnego realizatora/ inwestora projektu Centrum Kultury Zamek. Negatywna opinia wynika między innymi z następujących czynników: Centrum Kultury Zamek w najbliższym czasie po otrzymaniu dofinansowania planuje przebudowę dziedzińca na Wspólny Dziedziniec przez Zamkiem, posiada już projekt wykonawczy oraz pozwolenie na budowę, intencja wnioskodawcy projektu jest bardzo zbliżona do założeń, które będą realizowane w projekcie Wspólnego Dziedzińca przed Zamkiem. Dodatkowo projekt ten zakłada rozwinięcie przedstawionej formuły oraz zakłada szersze działania dotyczące systemu melioracji oraz nasadzeń m.in. zieleni wysokiej. Ponadto przedstawiony we wniosku kosztorys projektu jest nieadekwatny i niewystarczający na przeprowadzenie prac projektowych i wykonawczych. Koncepcja wniosku nie obejmuje również prac modernizacyjnych sieci podziemnych, badań i prac archeologicznych, które prawdopodobnie wystąpią a także renowacji nawierzchni. Wszystkie te elementy są konieczne do zapewnienia z punktu widzenia wymogów technicznych i konserwatorskich.
   Nie złożono odwołania
  • Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: W pełni zgadzamy się z opinią wyrażoną przez Wydział Kultury UMP oraz CK Zamek. Centrum Kultury Zamek w najbliższym czasie po otrzymaniu dofinansowania planuje przebudowę dziedzińca na Wspólny Dziedziniec przez Zamkiem, posiada już projekt wykonawczy oraz pozwolenie na budowę, intencja wnioskodawcy projektu jest bardzo zbliżona do założeń, które będą realizowane w projekcie Wspólnego Dziedzińca przed Zamkiem. Dodatkowo projekt ten zakłada rozwinięcie przedstawionej formuły oraz zakłada szersze działania dotyczące systemu melioracji oraz nasadzeń m.in. zieleni wysokiej. Ponadto zgadzamy się iż, przedstawiony we wniosku kosztorys projektu jest nieadekwatny i niewystarczający na przeprowadzenie prac projektowych i wykonawczych. Wszystkie te elementy są konieczne do zapewnienia z punktu widzenia wymogów technicznych i konserwatorskich.
  • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek nie jest rekomendowany do realizacji. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska popiera idee tworzenia zielono-błękitnej infrastruktury, dodatkowo projekt wpisuje się w Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu. Jednak projekt nie jest zgodny z zasadami zgłaszania projektów w ramach Zielonego Budżetu, ponieważ jego kosztorys przynajmniej w 70% musi dotyczyć tworzenia terenów zieleni, w czym nie mieści się tworzenie infrastruktury technicznej i budynków funkcjonalnie związanych. W zgłaszanym projekcie odsetek ten wynosi zaledwie ok. 30%. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO23 § 2 Postanowienia ogólne pkt 11.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 33
   
 • Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie! 3 - Piątkowo Północ, Piątkowo
  Darmowa, bezpieczna i atrakcyjna aktywność fizyczna przeznaczona dla wszystkich małych i dużych mieszkańców Piątkowa!
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 34
   
 • Aktywne Naramowice - sport to zdrowie! 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Darmowa, bezpieczna i atrakcyjna aktywność fizyczna przeznaczona dla wszystkich małych i dużych mieszkańców Naramowic!
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 35
   
 • My też chcemy być fit! 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Darmowa, bezpieczna i atrakcyjna aktywność fizyczna przeznaczona dla wszystkich małych i dużych mieszkańców rejonu!
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 36
   
 • Dębiecki Ogród Zimowy - Sala Zielona 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Stworzenie ogrodu zimowego o charakterze edukacyjno-zabawowym z możliwością udostępnienia społeczności lokalnej
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 37
   
 • Festiwale, kino plenerowe, kultura w Smochowicach/Kiekrzu/Strzeszynie/Podolanach 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Organizacja festiwali, kina plenerowego oraz wydarzeń kulturalnych na Smochowicach, Strzeszynie, w Kiekrzu i Podolanach
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt zbyt ogólny - brak szczegółowego podziału środków na poszczególne osiedla oraz brak konkretnych lokalizacji dla imprez, zaakceptowanych przez zarządców terenów, co może skutkować jego niezrealizowaniem.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Nie podano, jaka kwota przypada na każde z osiedli, może się okazać, że 90% środków skonsumuje jedno osiedle, a resztą będą musiały się podzielić pozostałe.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 38
   
 • Miasto to nie popielniczka Projekt ogólnomiejski
  Zainstalowanie wolnostojących popielniczek na terenie miasta
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Gospodarki Komunalnej
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zarząd Dróg Miejskich negatywnie opiniuje projekt pn.: "Miasto to nie popielniczka". Realizacja zadania jest ujęta w planie finansowym jednostki. Każdego roku ZDM utrzymuje oraz dokonuje zakupu nowych koszy wyposażonych w popielniczki. Betonowe kosze umiejscowione na terenie miasta posiadają wydzielone popielniczki. ZDM nie zauważył wzmożonego problemu związanego z niedopałkami w rejonie pasa drogowego. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr LXII/1140/VIII/2022 r. Zadanie występuje w Wieloletnim Programie Finansowym i każdego roku jest realizowane. Jeśli projekt jest już uwzględniony w Wieloletnim Planie Finansowym nie będzie poddawany głosowaniu – art. 4, ust. 7, pkt. 4).
  • Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 39
   
 • Poprawa rowerowej infrastruktury na osiedlach 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Remont nawierzchni jezdni i chodnika ul. Gorajskiej na odcinku od ul. Wejherowskiej do Margonińskiej
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 40
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Projekt wycofano na prośbę Wnioskodawcy.
   

  Ścieżka rowerowo-piesza ul.Strzeszyńska-Biskupińska wyrównanie poziomów 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Obniżenie różnicy poziomów pomiędzy ścieżką rowerową a chodnikiem - podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 41
   
 • Śnieg co roku na Arenie 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Projekt zakłada zakup mobilnego zestawu do sztucznego naśnieżania górki saneczkowej w Parku Kasprowicza (Arena)
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano rekomendację negatywną
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się dn. 30.09.2022
   Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, S.Prymas, M.Rucka, I. Dutkowiak, J.Muller, W.Potapowicz
  • Wydział Sportu
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji deklarują możliwość przechowywania sprzętu niezbędnego do naśnieżania górki saneczkowej w okresie jego wykorzystywania, jednakże nie zapewniają pracownika do obsługi tego sprzętu. Ponadto informujemy, że rokrocznie w okresie wrzesień - maj obiekt Pływalni Letniej w Parku Kasprowicza jest nieczynny, a pracownicy pływalni są oddelegowani do pracy na Pływalni Miejskiej Rataje przy ul. Piastowskiej 55a. W związku z powyższym POSiR nie dysponują w tej lokalizacji (Park Kasprowicza) odpowiednimi zasobami kadrowymi.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 42
   
 • Rekreacyjny zakątek 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Stworzenie nowego,ogólnodostępnego miejsca rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz infrastruktury rowerowej
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o.
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 43
   
 • Skatepark nad Maltą 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Budowa skateparku na terenie rekreacyjnym Malty
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 44
   
 • Rewitalizacja i rozbudowa placu do ćwiczeń 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Rozbudowa placu do ćwiczeń, dostawienie urządzeń, budowa oświetlenia, małej architektury, podjazdu dla niepełnosprawnych
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 45
   
 • Japoński Ogród Wyobraźni w Starym Zoo Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  Przestrzeń spotkań, dialogu i wytchnienia w aranżowanej w stylu ogrodu japońskiego enklawie Starego Zoo
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 46
   
 • Koziołkowe szaleństwo 9 - Stare Miasto
  Projekt zakłada wprowadzenie w miejską przestrzeń miniaturowych figurek koziołków wykonanych np. z brązu
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Gabinet Prezydenta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zbyt wysokie koszty realizacji projektu.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 47
   
 • Sportowa Trójka - modernizacjaboiskawSP3 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Projekt zakłada modernizację boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu, os. Piastowskie 27
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 48
   
 • Dendropolis na Cytadeli Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  Projekt pozwoli na stworzenie kompletnej mapy drzew i skupisk krzewów na terenie parku Cytadela
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 49
   
 • Toaleta nie krzaki! 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Projekt zakłada ustawienie samoczyszczącej , w pełni zautomatyzowanej toalety na terenie parku Cytadela
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Wydział Gospodarki Komunalnej
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 50
   
 • Wildecki Ogród Zmysłów 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Stworzenie na terenie Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Ogrodu Zmysłów
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 51
   
 • Bajkowa strefa sportu 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 52
   
 • Szpakowe boiska 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Celem jest modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 55 w Poznaniu
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do realizacji z uwagi na toczące się postępowanie w sprawie stwierdzenia, że nieruchomość była wyłączona spod działania dekretu PKWN z dnia 06.09.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, co może skutkować utratą własności.
  Złożone odwołanie
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano rekomendację negatywną
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się dn. 29.09.2022
  Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, B.Urbaniak, M.Radziwonka, M.Urbański, J.Muller

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 53
   
 • Park Komandoria Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  Nasadzenie nowych drzew i roślinności, zachowanie starodrzewu w granicach ulic Warszawska, Podwale, Małachowskiego, Konarskiego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 54
   
 • Naprawa ścieżek wejściowych do Parku Tysiąclecia 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Naprawa zniszczonych ścieżek wejściowych do Parku Tysiąclecia, od strony ulic Świętego Michała i Komandorii
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek nie jest rekomendowany do realizacji, ponieważ obecnie prowadzona jest przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie inwestycja ZZM/P/024 pn. „Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia”, w ramach której zostanie wykonany remont alejek parkowych na terenie działki 1/7, arkusz 05, obręb 03 Komandoria. W związku z czym inwestycja jest zaplanowana w budżecie Miasta na rok 2022. Natomiast działka 10/5, arkusz 05, obręb 03 Komandoria stanowi własność osoby fizycznej i nie może być objęta projektem PBO23. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO23 § 3 Zgłaszanie projektów pkt 14, ppkt 2 oraz § 4 Weryfikacja projektów pkt 7, ppkt 4.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 55
   
 • Zazieleńmy Winogrady! Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  Projekt zakłada m.in. zasadzenie drzew, krzewów i posadzenie pnączy w pasach drogowych Winograd
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt nie dotyczy bezpośrednio mieszkańców Nowe Winogrady Północ
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 56
   
 • Remont nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul.Serbskiej 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Wymiana nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej na asfaltową. Wygodna droga nad Wartę.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 57
   
 • Remont nawierzchni ul. Śródka i ul.Ostrówek 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Remont brukowej nawierzchni na ul. Śródka i ul. Ostrówek
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 58
   
 • Wysoka zieleń wzdłuż ulicy Milczańskiej 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Posadzenie drzew wzdłuż nowo wybudowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych (z usługami w parterze)
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Brak możliwości prowadzenia nasadzeń w zakresie określonym w Zgłoszeniu do PBO2023. W ciągu ulicy Milczańskiej (po stronie wschodniej) na odcinku od ul. Sobczaka do ul. Brnieńskiej) usytuowana jest sieć uzbrojenia podziemnego (m.in. sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna oraz sieć kanalizacyjna). Realizacja zadania nie jest możliwa ze względu na wystąpienie zagrożenia uszkodzenia punktów sieci podziemnej w trakcie realizacji oraz w późniejszym okresie wzrostu zieleni wysokiej. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr LXII/1140/VIII/2022 r. Nasadzenia drzew we wskazanych lokalizacjach ze względu na umiejscowienie uzbrojenia podziemnego są nie wykonalne pod względem technicznym w ramach środków PBO (§4, ust 7, pkt 7)).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 59
   
 • Nasz sportowy fyrtel-bezpłatne zajęcia dla wszystkich 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Całoroczne, bezpłatne zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedli Nowe Winogrady Północ, Południe, Wschód, Stare Winogrady
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 60
   
 • Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla wszystkich 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Całoroczne bezpłatne zajęcia rekreacyjno- sportowe dla mieszkańców Chartowa, Rataj oraz Żegrza
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 61
   
 • Nasz sportowy fyrtel-sportowe zajęcia dla wszystkich 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Między innymi: nordic walking, siłownie zewnętrzne i inne, dla każdego małego i dużego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 62
   
 • Nasz sportowy fyrtel-sportowe zajęcia dla mieszkańców 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Między innymi: nordic walking, siłownie zewnętrzne i inne, dla każdego małego i dużego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 63
   
 • Nasz sportowy fyrtel-bezpłatne zajęcia dla mieszkańców 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Między innymi: nordic walking, siłownie zewnętrzne i inne, dla każdego małego i dużego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 64
   
 • Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla mieszkańców 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Między innymi: nordic walking, siłownie zewnętrzne i inne, dla każdego małego i dużego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 65
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Wycofano na prośbę wnioskodawczyni - projekt połączony został z projektem nr 14
   

  Park sportu i integracji Naramowice 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Park ma promować aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży oraz integrację mieszkańców "pod chmurką".
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 66
   
 • Poznań Północ na sportowo! 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Atrakcyjne i w pełni darmowe zajęcia sportowe dla mieszkańców rejonu! Od juniora do seniora
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 67
   
 • Zielone przystanki w Poznaniu Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  Otoczone roślinnością wiaty przystankowe oczyszczać będą powietrze i umilać oczekiwanie na transport
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek nie jest rekomendowany do realizacji. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska popiera ideę tworzenia zielonych, kwiecistych przystanków autobusowych lub tramwajowych. Niestety zadanie polegające na ustawianiu i utrzymywaniu wiat przystankowych realizują Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., a nie jednostki miejskie. Wiaty są finansowane z budżetu spółki a nie z budżetu miasta. W związku z powyższym realizacja zadania nie może być finansowana z budżetu przypisanego do PBO. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO23 § 3 Zgłaszanie projektów pkt 14, ppkt 1.
   Nie złożono odwołania
  • wydział/jednostka wiodący/a : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt nie jest rekomendowany do realizacji z następujących powodów: - zadanie własne gminy w postaci ustawiania i utrzymywania wiat przystankowych w Poznaniu zostało powierzone spółce Międzynarodowe Targi Poznańskie, a wiaty stawiane przez MTP nie są ustawiane ze środków budżetowych Poznania, tylko ze środków spółki, której nie można przekazać np. środków z PBO. - Miasto Poznań (ZTM, ZDM, plastyk miejski) ze spółką MTP wypracowały model tzw. zielonej wiaty, jest to wiata podobna do tej stawianej wg wytycznych ZTM o wzmocnionej konstrukcji i rozchodnikach na dachu. Z otoczenia takiej wiaty zielenią zrezygnowano z powodu braku miejsca na przystankach, trudności zapewnienia odpowiednich warunków dla zieleni, trudności z utrzymaniem czystości i utrzymaniem wiaty. - w niektórych z zaproponowanych lokalizacji ustawione są już wyżej opisane "zielone wiaty", w innych dokonano wymiany wiat na nowe lub trwają inwestycje w ramach, których ustawione zostaną nowe wiaty, które muszą być zgodne z dokumentacją projektową.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 68
   
 • Stojaki na rowery w miejskich parkach Projekt ogólnomiejski
  Wycieczka rowerem i chęć odpoczynku w poznańskim parku? Skorzystaj ze stojaka rowerowego!
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 69
   
 • Siła zdrowia w Szkole Podstawowej 88 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Urządzenia siłowni zewnętrznej, strefy workout dostosowanej do wieku i wzrostu dzieci oraz tor lekkoatletyczny
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 70
   
 • Bezpieczny chodnik, ul. Kobylepole, Borówki 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Projekt zakłada przebudowę chodnika na ul. Borówki i ul. Kobylepole (osiedle Kobylepole i Darzybór)
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 71
   
 • Renowacja wybiegu dla psów - ul.Browarna 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Projekt zakłada renowację i wyposażenie zaniedbanego wybiegu dla psów w Antoninku przy ul. Browarnej
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do realizacji z uwagi na toczące się postępowanie w sprawie stwierdzenia, że nieruchomość była wyłączona spod działania dekretu PKWN z dnia 06.09.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, co może skutkować utratą własności.
  Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 72
   
 • Droga do schroniska - ul.Kobylepole 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Projekt zakłada wymianę zniszczonej i starej nawierzchni asfaltowej ul. Kobylepole przy schronisku dla zwierząt.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 73
   
 • Kompleks rekreacyjno-sportowy w SP26 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Stworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego dla społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej nr 26 w Poznaniu
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 74
   
 • Aktywnie i Zdrowo - STOP nadwadze! 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Całoroczne zajęcia -bezpłatni fizjoterapeuci, trenerzy i dietetycy w trosce o zdrowie dzieci i dorosłych!
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 75
   
 • Dużo zieleni na Św. Marcin! 9 - Stare Miasto
  Stworzenie wysp z bujną roślinnością na ul. Św. Marcin kosztem miejsc parkingowych.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Całkowite wyeliminowanie miejsc postojowych z tego odcinka ulicy, choć jest możliwe pod względem formalnym nie jest rekomendowane z uwagi na funkcję ulicy, która w ramach zrównoważonego zarządzania transportem powinna również zapewniać funkcję parkingową, co obecnie ma miejsce i jest zoptymalizowane (w zakresie minimalnym). Ponadto należy zauważyć, że wyremontowany odcinek ul. Św. Marcin objęty jest na chwilę obecną gwarancją udzieloną Miastu Poznań w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr LXII/1140/VIII/2022 r. Realizacja inwestycji we wskazanej w zgłoszeniu lokalizacji naruszy gwarancję udzieloną Miastu przez wykonawcę na istniejącej w tej lokalizacji infrastrukturze par. 4, ust.7 pkt c).
   Nie złożono odwołania
  • Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wyrażamy opinię tożsamą do opinii Miejskiego Inżyniera Ruchu, który jest z resztą częścią Biura Koordynacji Projektów i rewitalizacji Miasta. Mając na uwadze deficyt miejsc parkingowych w rejonie ul. Św. Marcin analogicznie do opinii Miejskiego Inżyniera Ruchu, który nie rekomenduje proponowanej przez autora projektu zmiany polegającej na usunięciu miejsc parkingowych z odcinka tej ulicy, tj. Gwarna-Ratajczaka. W przedmiotowej sprawie ostateczne stanowisko winien zająć ZDM, jako jednostka odpowiedzialna za politykę parkingową.

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 76
   
 • Plac zabaw w parku na os.Kopernika 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Gruntowna modernizacja i zwiększenie atrakcyjności placu zabaw.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 77
   
 • Osiedlowy skwer z betonowymi grami planszowymi 3 - Piątkowo Północ, Piątkowo
  Zakup i przytwierdzenie do podłoża ziemnego stołów z siedziskami do gier-szachy, warcaby i inne.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do realizacji. Tut. Wydział prowadzi postępowanie zmierzające do zbycia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej.
  Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 78
   
 • Rataje - mój sportowy azyl 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  W pełni darmowe specjalistyczne zajęcia sportowe dla dzieci, kobiet, mężczyzn i seniorów, zamieszkujących ww.dzielnice.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 79
   
 • Grunwald - mój sportowy azyl 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  W pełni darmowe specjalistyczne zajęcia sportowe dla dzieci, kobiet, mężczyzn i seniorów, zamieszkujących dzielnicę
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 80
   
 • Nowoczesna Pracownia Językowa "Languages". 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Projekt zakłada stworzenie nowoczesnej pracowni językowej wyposażonej w sprzęt multimedialny.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 81
   
 • Z mapą w las! #10 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Mapy i obiekty małej infrastruktury do rekreacyjnego uprawiania orientacji sportowej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 82
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Projekt został wycofany na prośbę Wnioskodawczyni 30.08.2022 r.
   

  Z mapą w las! #11 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Mapy i obiekty małej infrastruktury do rekreacyjnego uprawiania orientacji sportowej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 83
   
 • Z mapą w las! #12 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Mapy i obiekty małej infrastruktury do rekreacyjnego uprawiania orientacji sportowej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano rekomendację negatywną
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się dn. 29.09.2022
   Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, M.Rucka, I. Dutkowiak, S.Prymas, M. Broński, J.Muller, Ł.Polakowski
  • Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 84
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Projekt wycofano na prośbę Wnioskodawcy 30.08.2022 r.
   

  Z mapą w las! #2 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Mapy i obiekty małej infrastruktury do rekreacyjnego uprawiania orientacji sportowej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 85
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Projekt wycofano na prośbę Wnioskodawcy 30.08.2022 r.
   

  Z mapą w las! #6 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Mapy i obiekty małej infrastruktury do rekreacyjnego uprawiania orientacji sportowej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 86
   
 • Z mapą w las! #7 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Mapy i obiekty małej infrastruktury do rekreacyjnego uprawiania orientacji sportowej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano rekomendację negatywną
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się dn. 29.09.2022
   Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, M.Rucka, I. Dutkowiak, S.Prymas, M. Broński, J.Muller, Ł.Polakowski
  • Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 87
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Projekt wycofano na prośbę Wnioskodawcy 30.08.2022 r.
   

  Z mapą w las! #1 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Mapy i obiekty małej infrastruktury do rekreacyjnego uprawiania orientacji sportowej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 88
   
 • UWAGA - Zgłoszenie nie zostało zaakceptowane pod względem formalnym
  z uzasadnieniem: Nie złożono listy poparcia. Przypomnienie o liście poparcia z prośbą o uzupełnienie zostało wysłane drogą mailową w dniu złożenia wniosku oraz kolejne 15, 16 i 17.06.2022 r. Lista poparcia nie została dostarczona.
  Nie złożono odwołania

  Joga z elementami sensorycznymi dla dzieci 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Joga, która opiera się na stymulacji wszystkich bazowych zmysłów sensorycznych. Zajęcia wspomagające harmonijny rozwój.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 89
   
 • Ogrodowy skwer im. Wandy Błeńskiej 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Zielony skwer, wewnątrz pętli tramwajowej Ogrody, dla potrzeb mieszkańców i upamiętnienia dr Wandy Błeńskiej
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 90
   
 • Ładnie mówię, prosto chodzę. Profilaktyka przedszkolaków Projekt ogólnomiejski
  Ładnie mówię, prosto chodzę. Logopedia i gimnastyka korekcyjna, profilaktyka dostępna dla wszystkich poznańskich przedszkolaków.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 91
   
 • Lato ze Strzeleckim 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Organizacja festiwali, kina plenerowego, warsztatów, festynów oraz wydarzeń kulturalnych na Starołęce oraz Głuszynie
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 92
   
 • Budowa hali sportowej funkcjonalnej na Golęcinie Projekt ogólnomiejski
  Budowa hali treningowej o lekkiej konstrukcji metalowej 600 m kw na terenie POSiR Golęcin.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt rekomendowany jest negatywnie. Argumentacja poparta opinią Miejskiej Pracowni Urbanistycznej tj. "proponowana lokalizacja znajduje się w granicach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Golęcin - część B" na terenie zabudowy oznaczonym symbolem US - teren sportu i rekreacji. Ponadto przedmiotowy teren objęty jest koncepcją zagospodarowania (masterplanem), która wskazuje obecne i przyszłe zagospodarowanie obszaru Golęcina. Ponadto w opinii Poznańskich Inwestycji Miejskich planowane lokalizacje obiektu nie spełniają wymagań odległości pomiędzy zabudową a nasypem kolejowym oraz między zabudową a domkami ciechanowskimi. Dodatkowo w oparciu o analizę techniczną - wartość projektu nie jest zgodna z limitami PBO.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 93
   
 • Plac zabaw Marzenie dziecka 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Plac zabaw po drugiej stronie Woli, która pozbawiona jest obiektów rekreacji.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 94
   
 • Bezpłatne szkolenia z udzielania pierwszej pomocy 9 - Stare Miasto
  Bezpieczny Poznań, czyli bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy i prewencja społeczna dla mieszkańców rejonu
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 95
   
 • Bezpłatna nauka pierwszej pomocy 3 - Piątkowo Północ, Piątkowo
  Bezpieczny Poznań czyli bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy i prewencja społeczna dla mieszkańców rejonu
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 96
   
 • Pierwsza pomoc- bezpłatne szkolenia dla każdego 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Bezpieczny Poznań, czyli bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy i prewencja społeczna dla mieszkańców rejonu
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 97
   
 • Ścieżka rowerowo-piesza ul. Strzeszyńska-Biskupińska wyrównanie poziomów 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Obniżenie różnicy poziomów pomiędzy ścieżką rowerową a chodnikiem - podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 98
   
 • Rowerowy Grunwald. Rowerowa Akademia Osiedlowa 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Praktyczne zajęcia rowerowe dla dzieci i dorosłych. Ulepszenie infrastruktury. Integracyjne wydarzenia na osiedlu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 99
   
 • Golęciński Szlak Rekreacji 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Poprawa jakości i komfortu na szlakach między Parkiem Sołackim a Rusałką i Stawem Golęcińskim
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do realizacji z uwagi na stan własnościowy ulicy Warmińskiej oraz terenów przyulicznych - ok. 90% terenu objętego projektem należy do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
  Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 100
   
 • Rowerowa Akademia Osiedlowa: Jeżyce-Łazarz 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Praktyczne zajęcia rowerowe dla dzieci i dorosłych. Ulepszenie infrastruktury. Integracyjne wydarzenia na osiedlach.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 101
   
 • Konsultacje społeczne do uchwał rady miasta Projekt ogólnomiejski
  Zadanie ma na celu uzyskanie opinii społecznej na tematy uchwał rady miasta.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Gabinet Prezydenta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 102
   
 • Osiedlowy festyn rodzinny 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Rodzinne festyny integracyjne na wszystkich czterech osiedlach rejonu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 103
   
 • Bieżnia i pumptrack? O tak! 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Z myślą o młodych i najmłodszych mieszkańcach naszych osiedli zainwestujemy w nową infrastrukturę sportowo-rekreacyjną
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Wydział Gospodarki Nieruchomościami
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
   Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna - realizator główny ZZM i W.Oświaty
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się 30.09.2022
   Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, S.Prymas, I.Dutkowiak, M.Rucka, J.Muller, J.Wojciechowski, P.Markowski

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 104
   
 • Zielone Fyrtle 2023 Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  Dzięki wspólnej międzyosiedlowej inicjatywie nasze osiedla stają się jeszcze bardziej zielone i przyjazne mieszkańcom.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • zarządca terenu : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 105
   
 • Ogródek przy Bamberskiej Bramie 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Teren zielony w typie wiejskim przy budynku pobamberskim, z meblami i innymi urządzeniami ogrodowymi
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do realizacji z uwagi na liczne umowy dzierżawy, prowadzone postępowania o bezumowne korzystanie z gruntu oraz zabudowę garażową.
  Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 106
   
 • Beton NIE,zieleń TAK! Miasto dla klimatu Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  Odbrukowanie i zazielenienie boisk i dziedzińców szkolnych - działania na rzecz małej retencji
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 107
   
 • Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla mieszkańców 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Różnorodne, bezpłatne zajęcia rekreacyjno-sportowe dla wszystkich mieszkańców Głuszyny, Krzesin-Pokrzywna-Garaszewa, Starołęki-Minikowa, Szczepankowa-Spławia i Krzesinek.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 108
   
 • Trener osiedlowy, trener senioralny, trener przedszkolaka Projekt ogólnomiejski
  Darmowe zajęcia ruchowe dla dzieci, młodzieży i seniorów z terenu miasta Poznania.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 109
   
 • Nasz Sportowy Fyrtel- bezpłatne zajęcia aktywizujące 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Różnorodne bezpłatne zajęcia rekreacyjno-sportowe dla wszystkich mieszkańców osiedli: Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 110
   
 • Rowerowa Akademia Osiedlowa: Junikowo-Górczyn-Ławica 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Praktyczne zajęcia rowerowe dla dzieci i dorosłych. Ulepszenie infrastruktury. Integracyjne wydarzenia na osiedlach.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 111
   
 • Rubieżny pumptrack 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Tor pumptrack'owy jest zakręconą pętlą o różnych przewyższeniach dla wszystkich osób, lubiących aktywny wypoczynek
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do realizacji z uwagi na prowadzone postępowanie dot. zamiany nieruchomości.
  Złożone odwołanie
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano rekomendację negatywną
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się dn. 29.09.2022
  Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, B.Urbaniak, M.Radziwonka, M.Urbański, J.Muller

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 112
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Projekt wycofano na prośbę Wnioskodawcy 05.09.2022 r.
   

  Arena "Świerczewo" 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Wielofunkcyjna hala sportowa przy ZSP3
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 113
   
 • Jeżyce - centrum dobrych praktyk Floriana3 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Projekt obejmuje modernizację budynku szkolnego oraz organizację warsztatów dla społeczności lokalnej
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 114
   
 • Bruk przyjazny pieszym, wózkom, rowerzystom! 9 - Stare Miasto
  Stworzenie na brukowanych ulicach Starego Miasta warunków do wygodnego poruszania się pieszo, rowerem, wózkami.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: powielanie projektu, zbyt wysokie koszty realizacji

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 115
   
 • Skrzyżowanie Naramowicka - Miętowa - światła Projekt ogólnomiejski
  Zamontowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Naramowicka - Miętowa.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 116
   
 • UWAGA - Zgłoszenie nie zostało zaakceptowane pod względem formalnym
  z uzasadnieniem: Nie złożono listy poparcia. Przypomnienie o liście poparcia z prośbą o uzupełnienie zostało wysłane drogą mailową w dniu złożenia wniosku oraz kolejne 16 i 17.06.2022 r. Lista poparcia nie została dostarczona.
  Nie złożono odwołania

  "SMOLNA - PRODUKUJEMY CZYSTE POWIETRZE" 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  ZAKUP URZĄDZEŃ ATANOX-STACJA UZDATNIANIA POWIETRZA. ATMOSFERYCZNY FILTRATOR ANTYSMOGOWY ZLOKALIZOWANY NA OSIEDLU SMOLNA 13.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 117
   
 • Plener na Łazarzu 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Ciekawe spędzanie wolnego czasu podczas wakacji w Poznaniu
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 118
   
 • Strefa sportowo-rekreacyjna na polanie Parku Szelągowskiego 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  W Parku powstanie miejsce dla aktywnego spędzania czasu dla dzieci starszych, młodzieży i rodzin.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 119
   
 • Wybieg dla psów 3 - Piątkowo Północ, Piątkowo
  Wybieg dla psów, miejsce swobodnej zabawy dla czworonogów bez smyczy.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do realizacji. Tut. Wydział prowadzi postępowanie zmierzające do zbycia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej.
  Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 120
   
 • Modernizacja boiska sportowego przy SP4 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Modernizacja i przystosowanie boiska na potrzeby bezpiecznego uprawiania piłki nożnej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 121
   
 • Rowerem i pieszo na Naramowicach 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Ułatwienie poruszania się pieszo i rowerem po Naramowicach
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 122
   
 • Moje,Twoje,Nasze boisko wielofunkcyjne VII LO 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Modernizacja boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 123
   
 • Przedszkola odnowa - duma Piątkowa 3 - Piątkowo Północ, Piątkowo
  Projekt dotyczący Przedszkola "Król Elfów" - ocieplenia budynku, remontu tarasów oraz boisko do gry.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zgłoszony projekt jest niezgodny z Zasadami i Trybem Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 określonymi w Załączniku nr 1 do uchwały nr LXII/1140/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 5 kwietnia 2022 r. § 3, pkt 14, ppkt 3. Dyrekcja Przedszkola nr 182 poinformowała, że projekt nie będzie spełniał kryterium ogólnodostępności. Mając na uwadze powyższe informujemy, że projekt nie jest rekomendowany do realizacji przez Wydział Oświaty.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 124
   
 • Aktywne Rataje.Modernizacja terenu sportowego i rekreacyjnego 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Modernizacja terenu boiska sportowego poprzez budowę wielofunkcyjnego miejsca do uprawiania aktywnego sportu i rekreacji.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: KDO ds. Środowiska negatywnie opiniuje projekt w przedstawionym kształcie. Główny cel projektu to budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w miejsce naturalnej nawierzchni trawiastej, która jest znacznie zniszczona (wydeptana) tylko w okolicach bramek. Modernizacja w tym kierunku nie powinna być realizowana. Sztuczna nawierzchnia na tak dużym obszarze zmniejszy znacznie powierzchnię biologicznie czynną tego terenu, ograniczy infiltracje wody, pogorszy warunki mikroklimatyczne, wpłynie niekorzystnie na przyrodę m.in. poprzez zmniejszenie bazy pokarmowej dla zwierząt (owadów, ptaków, drobnych ssaków). Modernizacja obiektu powinna iść w kierunku odnowienia naturalnej nawierzchni trawiastej, oraz wykonanie tylko mniejszych obiektów sportowych (boiska do gry w koszykówkę, strefy workoutu) i małej architektury, w sposób nie zagrażający rosnącym w otoczeniu drzewom.

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 125
   
 • OgroMiŚ - Ogrodowa Międzypokoleniowa Świetlica 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Utworzenie poprzez adaptację pomieszczeń szkolnych, otwartej na lokalną społeczność, współdzielonej przestrzeni spotkań sąsiedzkich.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 126
   
 • Mural św. Kazimierza na poznańskiej Śródce 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Mural św. Kazimierza na poznańskiej Śródce- przywróćmy zabytkowi dawny blask :)
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 127
   
 • Pole Disc Golf w parku Tysiąclecia 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Pole do Disc Golfa składające się z osiemnastu "dołków" (koszy) na terenie parku Tysiąclecia.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 128
   
 • UWAGA - Zgłoszenie nie zostało zaakceptowane pod względem formalnym
  z uzasadnieniem: Lista poparcia projektu została złożona po terminie. Zgodnie z zasadami PBO, listę poparcia składa się w terminie 3 dni od dnia złożenia projektu. Projekt złożony 15.06.22 - listę poparcia dostarczono 22.06.22. Przypomnienie o konieczności dostarczenia listy poparcia zostało wysłane drogą mailową w dniu złożenia projektu oraz w dniach: 16, 17 czerwca.
  Złożono odwołanie - szczegóły na karcie projektu
  Złożono uzasadnienie - szczegóły na karcie projektu
  Decyzja: Dalsze procedowanie projektu

  Sport i historia - dla Winograd 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Modernizacja infrastruktury sportowej Dwudziestki i TPS-u oraz montaż tablic pamiątkowych dla społeczności lokalnej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 129
   
 • Plac zabaw Krzyżowniki - Słupska 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Budowa placu zabaw usytuowanego w parku powstałym po przekształceniu Szkółki Leśnej
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 130
   
 • #Zieleń Warta Poznania! Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  Zasadźmy więcej drzew w naszym mieście! Razem zacznijmy dbać o środowisko!
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 131
   
 • Naramowicka Aleja Drzew 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Nasadzenie drzew na terenie Naramowic
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 132
   
 • Bezpiecznie przez Poznań jednośladem! Projekt ogólnomiejski
  Wyrównanie poziomów na drogach rowerowych w celu zapewnienia płynnego i bezpiecznego przejazdu jednośladem
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 133
   
 • Sport na Fyrtlach Podolany, Strzeszyn, Kiekrz 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Cotygodniowe darmowe zajęcia sportowe: Zumba, NordicWalking, Kręgosłup, Rolki, Tabata, Trening Obwodowy, Samoobrona, Dzieci, Seniorzy.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 134
   
 • Kraszewskiego przyjazna pieszym. Dość blokowania tramwajów 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Korekta parkowania, eliminująca blokowanie tramwajów, remont chodników oraz wprowadzenie dodatkowej zieleni na ul. Kraszewskiego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Ulica Kraszewskiego wymaga kompleksowej przebudowy. Nie jest możliwe wykonanie remontu w obecnych warunkach. Krawężniki drogowe muszą być odsunięte od nasad pni drzew. Nie jest to realizacja na remont, gdyż zostałyby uszkodzone lub zniszczone drzewa (statyka) a w konsekwencji drzewa zagrażałyby bezpieczeństwu. Projekt Kraszewskiego wymaga kompleksowego podejścia uwzględniającego opracowanie dokumentacji dla przebudowy całej ulicy. Realizacja zadania wymaga długotrwałych przygotowań, co nie pozwala na realizację zadania w okresie przewidzianym w ramach PBO. Jednocześnie koszt związany z przebudową ulicy przekracza wartość środków finansowych przewidzianych w ramach PBO. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr LXII/1140/VIII/2022 r. Realizacja projektu wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii powodujących brak możliwości realizacji projektu w roku 2023 oraz kolejnym roku budżetowym - par. 3 ust. 15, jak również przeprowadzenie prac budowlanych których całkowity koszt realizacji przewyższa limity środków określone w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego powyżej wartości 2 mln zł - par 2, ust. 13, pkt. 1).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 135
   
 • Trasa rowerowa na ul. Grochowskiej (Bukowska-Grunwaldzka) 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Projekt obejmujący budowę drogi rowerowej (Bukowska-Marcelińska) oraz utworzenie ciągu pieszo-rowerowego (Marcelińska-Grunwaldzka) wykorzystującego istniejącą infrastrukturę.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Realizacja zadania może polegać wyłącznie na budowie ciągu pieszo-rowerowego, którego szerokość wynosi 4 m. W pasie drogowym ulicy Grochowskiej zlokalizowane są po obu stronach chodniki. Zagospodarowanie pasa drogowego ulicy Grochowskiej uniemożliwia poszerzenie istniejących chodników w celu wykonania chodnika i DDR oraz ciągu pieszo – rowerowego. Blisko zlokalizowana zieleń uniemożliwia jakąkolwiek ingerencję w istniejące krawężniki, obrzeża oraz konstrukcję chodnika. Brak jest możliwości dokonania wycinki wszystkich drzew w ciągu ul. Grochowskiej. Zlokalizowana zieleń w ciągu ulicy zgodnie z uchwałą nr LXIX/1253/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania" tworzy bufor umożliwiający ochronę przez hałasem w sąsiedztwie okolicznej zabudowy mieszkalnej. Ponadto, zgodnie z kierunkami i działaniami strategicznymi określonymi w uchwale nr LVI/1021/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania" należy rewaloryzować i chronić istniejące zasoby zieleni. Projekt obejmuje konieczność przeprowadzenia prac projektowych w ściśle zurbanizowanym rejonie miasta, którego specyfika i uzbrojenie podziemne przełoży się na długotrwały okres projektowania. Doświadczenie jednostki pokazuje, iż projekty z tak wstępnymi i nie zweryfikowanymi założeniami projektowane są przez wiele lat. Projekty te zawierają wiele niestandardowych rozwiązań, których uzgodnienie jest niezwykle czasochłonne. Zakres realizacji prac w takiej lokalizacji nie zostanie zaprojektowany w okresie najbliższych 2 lat - nie wliczając w to okresu realizacji zadania w terenie. Realizacja zadania obejmuje zakresem prace zbliżone do prac planowanych w ciągu ul. Solnej dla której należało zabezpieczyć na realizację zadania kwotę 12 mln zł. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr LXII/1140/VIII/2022 r. Realizacja projektu wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii powodujących brak możliwości realizacji projektu w roku 2023 oraz kolejnym roku budżetowym - par. 3 ust. 15. Również realizacja zadania budzi wątpliwości w stosunku do zgodności z obowiązującymi strategiami, planami, politykami i programami Miasta Poznania - par. 4, ust. 7, pkt. 3).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 136
   
 • Wilda-Dębiec-Świerczewo: rowerem na Wartostradę 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych oraz rowerzystów na Dolnej Wildzie.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Radni odstąpili od opiniowania projektu - nie dotyczy terenu Osiedla Świerczewo
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 137
   
 • III Rowerowa Rama Komunikacyjna Projekt ogólnomiejski
  Dorga rowerowa od Rusałki przez Grunwald,Górczyn,Świerczewo,Dębiec, aż na Starołękę, łącząca także istniejące drogi rowerowe.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zakres projektu w części pokrywa się z zadaniem uwzględnionym już w Wieloletnim Planie Finansowym. W kilku lokalizacjach ze względu na ograniczenia szerokości pasa drogowego nie jest możliwe zaprojektowanie drogi dla rowerów. Projekt zawiera zbyt wiele ogólnych założeń, które na etapie projektowania nie będą mogły zostać spełnione. Projekt obejmuje bardzo długi odcinek i doświadczenie jednostki pokazuje, iż projekty o tak dużym zakresie z tak wstępnymi i nie zweryfikowanymi założeniami projektowane są przez wiele lat. Projekty te w efekcie zawierają wiele substandardowych rozwiązań które opiniowane są negatywnie przez niektóre wydziały. Tak duży zakres realizacji prac nie zostanie zaprojektowany w okresie najbliższych 2 lat, nie wspominając o realizacji zadania w terenie. Realizacja zadania obejmuje zakresem prace zbliżone (ok. połowy długości) do prac planowanych w ciągu ul. Solnej dla której należało zabezpieczyć na realizację zadania kwotę 12 mln zł. Szacowany koszt realizacji zadania to ok 6 mln zł. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr LXII/1140/VIII/2022 r. Realizacja projektu wymusza przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii powodujących brak możliwości realizacji projektu w roku 2023 oraz kolejnym roku budżetowym - par. 3 ust. 15.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 138
   
 • Osiedle Warszawskie-Śródka: bezpieczna trasa rowerowa 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Trasa rowerowa wzdłuż ul. Warszawskiej od Mogileńskiej do Krańcowej po północnej stronie.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 139
   
 • Kurlandzka Trasa Rowerowa 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Wyznaczenie drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Kurlandzkiej po stronie osiedla Orła Białego od ul. Żegrze.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 140
   
 • Użytek ekologiczny "Dolina Warty" 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Przygotowanie dokumentacji, utworzenie i oznakowanie użytku ekologicznego "Dolina Warty" oraz ścieżka edukacyjna.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Gospodarki Nieruchomościami
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do realizacji ze względu na zawarte umowy dzierżawy na cel rolniczy, na czas nieokreślony, na działkach o oznaczeniach geod.: 04/01/2, 04/01/3, 04/01/4, 04/01/33, 04/01/34, 01/08/25, 01/08/27, 01/08/29. Ponadto informujemy, że część działki 01/08/2 jest w administracji POSiR, natomiast na działkach 01/08/28, 01/08/29, 01/08/30, 01/08/31 zlokalizowane są sieci wodociągowe woD1000 oraz kanalizacyjne kD800 oraz ksD1200.
   Nie złożono odwołania
  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek nie jest rekomendowany do realizacji. Utworzenie użytku ekologicznego na wskazanym obszarze, pozwoliłoby chronić tereny zalewowe i łąki u ujścia rzeki Głównej do Warty. Jest to teren niezwykle cenny przyrodniczo. Żyje tutaj szereg chronionych w Polsce gatunków zwierząt, przede wszystkim ptaków i ssaków. To także cenne krajobrazowo obszary z występowaniem mokradeł, łąk i łęgów olszowych – który jest siedliskiem priorytetowym Unii Europejskiej (kod 91E0-3). Jednak Miasto Poznań ma podpisane wieloletnie umowy z podmiotami zewnętrznymi na terenie działek na których proponowane jest utworzenie użytku ekologicznego. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO23 § 3 Zgłaszanie projektów pkt 16 ppkt 4.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 141
   
 • Nowoczesne ryneczki Projekt ogólnomiejski
  Instalacja na terenie wszystkich poznańskich targowisk wi-fi
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Gospodarki Komunalnej
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Świadczenie usługi darmowego dostępu do internetu odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Zgodnie z art. 7 ust. 1a ustawy, jednostka samorządu terytorialnego może świadczyć usługę dostępu do internetu przez publicznie dostępne punkty dostępu do internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa wyłącznie w miejscach publicznych, tzn. w sposób maksymalnie ograniczający potencjalną możliwość korzystania z access pointów przez użytkowników z prywatnych lokali (mieszkań). W przypadku wskazanych we wniosku lokalizacji, emisja sygnału bezprzewodowego do miejsc niepublicznych byłaby niemożliwa do uniknięcia. Jednocześnie należy wskazać, że wiele lokali usługowych funkcjonujących w pobliżu wymienionych miejsc oferuje darmowy dostęp do internetu. Uruchamianie kolejnych kanałów dostępu w wymienionych lokalizacjach byłoby w opinii Wydziału nieuzasadnione. Należy ponadto wskazać, że na terenie miasta Poznania świadczona jest usługa darmowego dostępu do internetu za pomocą publicznie dostępnych punktów dostępu do internetu, pn. „WiFi4EU”. Projekt zrealizowano z dofinansowaniem ze środków UE, a infrastrukturę oddano do użytkowania w połowie 2020 roku. Punkty dostępu do internetu są ogólnodostępne dla użytkowników końcowych korzystających z urządzeń dostępowych typu smartfon, laptop czy tablet, po zalogowaniu poprzez "captive portal" i akceptacji regulaminu świadczenia usługi. Aby się połączyć i zacząć korzystać z sieci internetowej, należy w pobliżu urządzenia dostępowego wybrać sieć o SSID "WiFi4EU". Usługa świadczona jest w 12 lokalizacjach na terenie Miasta Poznania. Na podstawie liczby klientów oraz ruchu w sieci stwierdza się malejące zapotrzebowanie na tego typu usługę. Zgodnie z rozmową telefoniczną z dnia 17.08.22 r. z p. Jarosławem Kulwickim (Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa) projekt należy zakwalifikować do kapitałochłonnych nie tylko ze względu na zakup sprzętu, ale przede wszystkim ze względu na koszty obsługi i serwisowania. Wydział informuje, że w polu II.2 Koszt projektu (...) wpisano kwotę umowy nr GKo-I.272.90/Fn 1891/20 na realizację projektu „Poznań bezprzewodowy” oraz „WiFi4EU” wraz z usługą operatorską na rok. Natomiast w polu koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (...) znajduje się kwota wyliczona na podstawie miesięcznych kosztów za usługę operatorską dla ww. projektu zgodnie z umową GKo-I.272.1/Fn 107/22. Przedstawione dane w odniesieniu do opiniowanego projektu mogą się różnić w zależności od liczby zamontowanych access point. Zgodnie z powyższymi argumentami Wydział nie rekomenduje realizacji przedmiotowego projektu.
   Nie złożono odwołania
  • Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Opinia Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta opiera się na rekomendacji wyrażonej przez Wydział wiodący, który nie rekomenduje realizacji.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 142
   
 • Gimnastyka w rytm muzyki 9 - Stare Miasto
  Stworzenie ogólnodostępnej ekoprzestrzeni i plenerowej siłowni wraz z miejscem do swobodnego muzykowania.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 143
   
 • Przewijamy Poznań Projekt ogólnomiejski
  Modernizacja i doposażenie toalet publicznych, umożliwiające czynności higieniczno-pielęgnacyjne (np.zmianę pieluchy) u dorosłych, zależnych osób.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 144
   
 • Skwer Ferdinanda Focha 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Rewitalizacja skweru Ferdinanda Focha - stworzenie przyjaznej, zielonej przestrzeni rekreacyjno-edukacyjno-kulturalnej dla mieszkańców Łazarza.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: KDO ds. Środowiska negatywnie opiniuje projekt w przedstawionym kształcie. Rewitalizacja skweru Focha powinna być zaprojektowana tak, żeby co najmniej zachować istniejącą powierzchnię biologicznie czynną, a najlepiej ją powiększyć. Przedstawiony projekt zakłada jednak zmniejszenie tej powierzchni, poprzez poszerzenie ścieżek, powiększenie placu na środku skweru oraz budowę licznych murków. Poszerzenie ścieżek, powiększenie placu i budowa murków nie tylko zmniejszy powierzchnię zieleni, ale także, co najbardziej istotne, bezpośrednio zagrozi rosnącym na skwerze drzewom poprzez usunięcie ich korzeni znajdujących się tuż pod powierzchnią ziemi w miejscu gdzie powstanie nowa powierzchnia chodników i murków.. Uszkodzenie systemu korzeniowego i ograniczenie powierzchni infiltrującej wody opadowe, może nawet doprowadzić do uschnięcia rosnących tu drzew, które i tak rosną w trudnych warunkach.

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 145
   
 • Łącznik Piątkowski 3 - Piątkowo Północ, Piątkowo
  Przebudowa chodnika do standardu pieszojezdni wzdłuż północnej strony ul. Błogosławionego Marka z Aviano
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Budowa pieszo – jezdni w lokalizacji o dużym natężeniu ruchu oraz istniejących wydzielonych chodnikach nie jest możliwa do zrealizowania. Jeżeli autor miał na myśli zaprojektowanie ciągu pieszo-rowerowego, to taki zakres także opiniujemy negatywnie. Opracowany we wcześniejszych latach projekt obejmował wykonanie ścieżki rowerowej. Zastąpienie istniejącego chodnika ciągiem pieszo-rowerowym wymaga jego poszerzenia do szerokości około 4m, na co nie ma miejsca w pasie drogowym. Realizacja zadania wymaga poszerzenia pasa drogowego, a co za tym idzie wyburzenia części budynków garażowych zlokalizowanych w rejonie ulicy. Realizacja zadania w przedstawionym zakresie wymaga kompleksowej przebudowy ulicy - w tym również zapewnienie odwodnienia terenu poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Przebudowa ulicy oraz konieczność wykonania kanalizacji deszczowej determinuje konieczność przeprowadzenia działań związanych z przebudową ulicy. Realizacja zadania w zakresie przebudowy znacząco wydłuża okres realizacji (poprzez przygotowania dokumentacji projektowej) przekraczający okres 2 lat oraz wartość realizacji inwestycji przekroczy środki finansowe przewidziane w PBO. Szacunkowy koszt realizacji opracowanego w poprzednich latach projektu wynosił ok. 5 mln zł. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr LXII/1140/VIII/2022 r. Realizacja projektu wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii powodujących brak możliwości realizacji projektu w roku 2023 oraz kolejnym roku budżetowym - par. 3 ust. 15, jak również przeprowadzenie prac budowlanych których całkowity koszt realizacji przewyższa limity środków określone w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego powyżej wartości 2 mln zł - par 2, ust. 13, pkt. 1).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 146
   
 • Nasz Winogradzki Fyrtel 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Modernizacja infrastruktury przedszkoli i szkół, polepszy warunki do zabawy, edukacji, kultury, sportu i rekreacji.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 147
   
 • Małpi Gaj na Winogradach 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Rozbudowa infrastruktury szkolnego obiektu zabawowo-sportowo-rekreacyjnego „MAŁPI GAJ” polepszy warunki do zabawy, edukacji, sportu, rekreacji.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 148
   
 • Park Barwy i Wody Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  Park Barwy i Wody może powstać przy nowo wybudowanej pływalni na osiedlu Zwycięstwa.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 149
   
 • UWAGA - Zgłoszenie nie zostało zaakceptowane pod względem formalnym
  z uzasadnieniem: Lista poparcia projektu została złożona po terminie. Zgodnie z zasadami PBO, listę poparcia składa się w terminie 3 dni od dnia złożenia projektu. Projekt złożony 15.06.22 - listę poparcia dostarczono 23.06.22. Przypomnienie o dostarczeniu listy poparcia zostało wysłane drogą mailową w dniu złożenia projektu oraz w dniach: 16, 17 czerwca.
  Złożono odwołanie - szczegóły na karcie projektu
  Złożono uzasadnienie - szczegóły na karcie projektu
  Decyzja: Brak możliwości dalszego procedowania projektu

  Sadźmy drzewa! Chartowo tego potrzebuje! 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Kontynuacja odbudowy klinów zieleni - zadrzewień na działce 306401.1.0007 AR 06.19/3; kontynuacja projektu 5/8PBO2017

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 150
   
 • Rowerowe Piątkowo. Pakiet usprawnień przy PST 3 - Piątkowo Północ, Piątkowo
  Poprawa warunków w tunelach PST, ulepszenie wyjazdów z osiedli, wymiana nawierzchni na rampach zjazdowych.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 151
   
 • Aleja Piątkowska 3 - Piątkowo Północ, Piątkowo
  Posadzenie wzdłuż ul. Szymanowskiego 50 dębów dla uczczenia 50 rocznicy przyłączenia Piątkowa do Poznania
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 152
   
 • Nie kosimy - ochrona bioróżnorodności miejskiej Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  Pozostawmy strefy niekoszone, bez przycinania krzewów i usuwania obumarłych drzew, dbając o bioróżnorodność
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 153
   
 • UWAGA - Zgłoszenie nie zostało zaakceptowane pod względem formalnym
  z uzasadnieniem: Nie złożono listy poparcia. Przypomnienie o liście poparcia z prośbą o uzupełnienie zostało wysłane drogą mailową w dniu złożenia wniosku oraz kolejne 16 i 17.06.2022 r. Lista poparcia nie została dostarczona.
  Nie złożono odwołania

  DZIECKO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ GDZIE SZUKAĆ POMOCY Projekt ogólnomiejski
  Pakiet ulotek informacyjnych dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością, z informacją, gdzie szukać pomocy.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 154
   
 • Rekreacja na Fyrtlach Podolany, Strzeszyn, Kiekrz 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Rewitalizacja boisk, placów zabaw, terenów rekreacyjnych na Strzeszynie, Podolanach i w Kiekrzu
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 155
   
 • Winogradzki Park Linearny. Zieleń, odpoczynek, rekreacja 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Odzyskanie zielonej przestrzeni dla odpoczynku i rekreacji na Winogradach. Drzewa, niska zieleń, alejki, ławki.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do realizacji. Podczas przeprowadzonej rozmowy telefonicznej z wnioskodawcą projektu, sprecyzowano obszar realizacji projektu z "opuszczonego terenu wzdłuż ul. Księcia Mieszka I między jezdnią a PST" na obszar po parkingu ZDM między ul. Księcia Mieszka I a torowiskiem PST. Przedmiotowy teren objęty jest toczącymi się postępowaniami o zwrot wywłaszczonych nieruchomości.
  Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 156
   
 • Czyste ciepło dla malucha Projekt ogólnomiejski
  Audyt energetyczny lokali mieszczących poznańskie przedszkola
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna, projekt nie spełnia warunku ogólnodostępności (§ 3 ust. 14 pkt 3 Zasad PBO). Efektem przeprowadzenia audytu energetycznego budynku będzie ekspertyza dotycząca zużycia energii w budynku, co pozwoli na zaplanowane ewentualnej modernizacji budynku. Beneficjentem takiego projektu będzie więc w pierwszej kolejności przedszkole Zgodnie z § 3 ust. 14 pkt 3 Zasad PBO.
   Nie złożono odwołania
  • Wydział Gospodarki Komunalnej
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 157
   
 • Letnie koncerty, kino, stand-upy nad Rusałką 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Cykl 21 letnich koncertów, 9 pokazów kina plenerowego oraz 3 stand-upów nad jeziorem Rusałka.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 158
   
 • Kultura na Fyrtlach Podolany, Strzeszyn, Kiekrz 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Cykl koncertów, warsztatów i wydarzeń kulturalnych, kino plenerowe i lato w mieście dla mieszkańców
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 159
   
 • Skwer Bohdana Jańskiego- wildecka oaza zieleni 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Rewitalizacja skweru Bohdana Jańskiego, ze wskazaniem na zwiększenie powierzchni biologiczno-czynnej i zwiększenie zagospodarowania zielenią.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 160
   
 • Zielony skwer przy ul. Solnej Projekt ogólnomiejski
  Rewitalizacja skweru przy ul. Solnej - stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowo- edukacyjnej dla mieszkańców Starego Miasta
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: zbyt wysoki koszt realizacji

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 161
   
 • Aktywnie i sportowo- będzie kolorowo 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Całkowicie darmowe, zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, kobiet, mężczyzn oraz seniorów mieszkających w Poznaniu
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 162
   
 • Aktywnie i Sportowo- życie na kolorowo! 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Całkowicie darmowe, zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, kobiet, mężczyzn oraz seniorów mieszkających w Poznaniu
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt zbyt ogólny - brak szczegółowego podziału środków na poszczególne osiedla oraz brak konkretnych lokalizacji dla zajęć sportowych, zaakceptowanych przez zarządców terenów, co może skutkować jego niezrealizowaniem.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Nie podano, jaka kwota przypada na każde z osiedli, może się okazać, że 90% środków skonsumuje jedno osiedle, a resztą będą musiały się podzielić pozostałe.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 163
   
 • Warsztaty twórcze z językiem angielskim Projekt ogólnomiejski
  Anglojęzyczne warsztaty integrujące poznaniaków przy wspólnym pieczeniu zdrowych słodkości, tworzeniu ceramiki, ekoświec, kartek-kolaży, biżuterii.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 164
   
 • Główka pracuje! Sąsiedzkie treningi pamięci 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Bezpłatne treningi pamięci dla wszystkich mieszkańców rejonu oraz przesiewowe badania pamięci dla osób 50+
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt dotyczy częściowo tylko wybranej grupy mieszkańców.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 165
   
 • Powiedz NIE wadom postawy dzieci szkolnych 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Kampania badań przesiewowych ukierunkowanych na diagnostykę wad postawy wśród dzieci edukacji wczesnoszkolnej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

  • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 166
   
 • Plenerowo na sportowo! 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki