Aktywnie i Zdrowo - STOP nadwadze!


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Aktywnie i Zdrowo - STOP nadwadze!
Skrócony opis projektu
Całoroczne zajęcia -bezpłatni fizjoterapeuci, trenerzy i dietetycy w trosce o zdrowie dzieci i dorosłych!
Opis projektu
1. Całoroczne zajęcia z trenerami np.: aerobik, zumba, dance fitness, callanetics, fitness na trampolinach, trening ogólnorozwojowy, trening z elementami samoobrony i sztuk walki, stretching, fitness, gimnastyka, zajęcia taneczne.
2. Zajęcia z profilaktyki bólów kręgosłupa "zdrowy kręgosłup", joga i Nordic Walking.
3. Całoroczne, specjalistyczne, INDYWIDUALNE konsultacje z dietetykami dla dzieci i dorosłych. Wsparcie i zalecenia żywieniowe dla osób chcących zadbać o prawidłowe odżywianie oraz osób z nadwagą i chorobami (miażdżyca, cukrzyca, nadciśnienie, niedoczynność tarczycy, insulinooporność i inne).
4.W ramach konsultacji dietetycznych dietetycy będą mieli możliwość zaproponowania uczestnikom projektu skorzystanie z bezpłatnych badań diagnostycznych dla kobiet i mężczyzn w najbliższym laboratorium (zakup badań diagnostycznych w ramach projektu).
5. Comiesięczne analizy składu ciała na specjalistycznym urządzeniu oraz przepisy dietetyczne dla wszystkich uczestników konsultacji z dietetykiem.
6. Wykłady i / pogadanki z dietetykiem dla seniorów.
7. DWA PIKNIKI ZDROWIA zorganizowane na terenie Rataj, Żegrza i Chartowa w ramach, których realizowane będą: konsultacje dietetyczne, pomiary składu ciała, atrakcje sportowe, zawody dla dzieci, pokazy i nauka pierwszej pomocy przedmedycznej. W trakcie pikników zdrowia dietetycy podczas indywidualnych konsultacji będą mogli zaproponować skorzystanie z bezpłatnych badań diagnostycznych (zakup badań diagnostycznych w ramach projektu).
8. Całoroczny cykl pogadanek/wykładów dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych - wykłady na temat zdrowych nawyków żywieniowych "Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał!". Omówienie najczęściej popełnianych błędów przez młodzież i dzieci, nauka komponowania posiłków, edukacja na temat zagrożeń wynikających z wystąpienia zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia).
9. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - dla dzieci w wieku 5-8 lat.

Zajęcia i ćwiczenia prowadzone będą przez kwalifikowanych fizjoterapeutów i trenerów. Konsultacje i wykłady prowadzone będą przez dietetyków. Zajęcia organizowane będą w 8 Domach Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych oraz placówkach szkolnych w Poznaniu.
Forma, intensywność, dobór środków treningowych będą dopasowane do indywidualnych potrzeb, możliwości i umiejętności uczestnika.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ratajskie Osiedla: Piastowskie, Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej, Rzeczypospolitej, Lecha, Czecha, Rusa,Tysiąclecia,Polan,Stare Żegrze,Orła Białego,Rusa,Jagiellońskie, Powstań Narodowych.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Domy Kultury i Placówki Kulturalne Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" w Poznaniu i placówki szkolne ( 5 Placówek szkolnych oraz 8 Domów kultury – scany rekomendacji w załączeniu ).
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu będą dzieci i dorośli zamieszkujący na terenie Rataj, Chartowa i Żegrza. Na konsultacjach mogą pojawić się dzieci wraz z opiekunem. Organizator nie przewiduje wprowadzenia górnej granicy wieku.
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt "Aktywnie i Zdrowo - STOP nadwadze!" to rozbudowany program prozdrowotny mający na celu:
- zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców, co korzystnie wpłynie na wzmocnienie układu ruchu, poprawę sylwetki oraz samopoczucie,
- poprawę postawy ciała, większą koordynację ruchową, poprawę komfortu funkcjonowania w życiu codziennym ("zdrowy kręgosłup", joga i Nordic Walking).
- zwiększenie profilaktyki chorób przewlekłych (możliwość skorzystania z bezpłatnych badań diagnostycznych )
- naukę zasad zdrowego odżywiania i edukację w zakresie żywienia w poszczególnych chorobach przewlekłych (cukrzyca, nadciśnienie, miażdżyca, choroby tarczycy, choroby przewodu pokarmowego, insulinooporność) poprzez konsultacje, materiały edukacyjne i comiesięczne przepisy dietetyczne,
- edukację żywieniową uczniów szkół pozwalającą wykształcić prawidłowe nawyki żywieniowe, wyeliminować błędy oraz zwrócić uwagę na zagrożenia związane z zaburzenia odżywiania,
- wsparcie dla mieszkańców w zakresie poprawy stanu zdrowia, zwiększenia aktywności fizycznej, pozwalającej zrzucić zbędne kilogramy,
- zmotywowanie osób starszych do aktywnego spędzania czasu i zadbania o codzienny jadłospis.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
W zajęciach fizycznych w ramach projektu "Aktywnie i Zdrowo-STOP nadwadze!" mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy wykazujący brak przeciwwskazań zdrowotnych. Forma, intensywność, dobór treningów będzie dopasowany do indywidualnych potrzeb, możliwości i umiejętności uczestnika.

W konsultacjach dietetycznych mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy (dzieci wraz z opiekunem, dorośli). Osoby, które zastosują się do zaleceń mają możliwość poprawy stanu zdrowia oraz codziennego sposobu żywienia.
Osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w wybranych zajęciach w zależności od stopnia i zakresu ograniczenia funkcjonowania uczestnika (np. konsultacje dietetyczne, wykłady z dietetykiem). Miejsca w których odbywać będą się zajęcia są przystosowane do przyjęcia osób niepełnosprawnych pod względem infrastruktury.

Dodatkowo projekt przewiduje organizację dwóch PIKNIKÓW ZDROWIA.
dla wszystkich mieszkańców mających charakter zdrowotno-profilaktyczny.

W ramach przedsięwzięcia będą organizowane wykłady dla szkół, które zwiększą świadomość żywieniową dzieci i młodzieży, co może korzystnie wpłynąć na zmniejszenie występowania nadwagi i otyłości oraz zwiększyć świadomość zagrożeń wynikających z zaburzeń odżywiania (anoreksja i bulimia).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Dwa PIKNIKI ZDROWIA
1. Pierwsza pomoc przedmedyczna pokaz -2 x 750 zł = 1 500 zł
2. Konsultacje 2 dietetyków 2 os. x 750 zł x 2 pikniki = 3 000 zł
3. Atrakcje i zawody sportowe 2 pikniki x 3000 zł = 6 000 zł
4. Zakup pakietu badań laboratoryjnych w najbliższym laboratorium – dietetyk proponuje badania na konsultacjach – 2 pikniki x 1500 zł = 3 000 zł
5. Koordynacja 2 pikniki x 750 zł = 1500 zł
6. Reklama 2 pikniki x 750 zł = 1500 zł (zakup dwóch nagrań promujących piknik zdrowia w Ratajskiej Telewizji Kablowej.)

16 500
DIETETYCY
1. Indywidualne konsultacje dietetyków
8 miesięcy x 30 h/mcx 150 zł = 36 000 zł
2. Comiesięczne przepisy dietetyczne dla uczestników konsultacji
8 miesięcy x 1500 zł = 12 000 zł
(w każdym miesiącu projektu przygotowywany jest nowy zestaw przepisów dietetycznych w postaci książeczki dla poszczególnych grup uczestników)
3. Wykłady dla seniorów wraz z materiałami edukacyjnymi
8 miesięcy x 500 zł = 4 000 zł
(dietetyk przeprowadzi 8 wykładów oraz przygotowuje materiały edukacyjne dla uczestników wykładów.)
4. Pogadanki i wykłady w szkołach podstawowych
dla dzieci klas 1-3, 4-6, 7-8:
20 pogadanek/wykładów x 300 zł = 6 000 zł
5. Zakup usług diagnostycznych w najbliższym laboratorium - 5 000 zł
63 000
FIZJOTERAPEUCI I TRENERZY
Zajęcia fizyczne z różnych form aktywności odbywające się w Domach Kultury:
8 miesięcy x 240 h / mc x 120 zł = 230 400 zł
230 400
WYNAJEM SAL w DOMACH KULTURY
dla konsultacji dietetycznych oraz sportowych 1920 h (zajęcia sportowe z trenerami ) + 256 h (konsultacje i wykłady z dietetykami) = 2176 h x 100 zł = 217 600 zł


217 600
Obsługa księgowa - 10 miesięcy x 1500 zł = 15 000 zł
Reklama (np. plakaty i materiały informacyjne promujące projekt) – 3000 zł
Stworzenie i prowadzenie fanpage na Facebook - 10 miesięcy x 1000 zł
= 10 000 zł
Koordynacja projektu - 10 miesięcy x 2 500 zł = 25 000 zł
53 000
Zakup wyposażenia związanego z prowadzeniem projektu - specjalistyczny, przenośny analizator składu ciała + miernik wzrostu + akcesoria do zajęć sportowych = 28 500 zł

Artykuły biurowe (np. papiery, tusze, folie, listwy) i środki do dezynfekcji
= 3000 zł
31 500
SUMA: 612 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
projekt po zmianach konsultacji z WZiSS Aktywnie i Zdrowo - STOP nadwadze! konsultacja korekta.docx
Rekomendacja Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" Rekomendacja Aktywnie i Zdrowo-STOP nadwadze!.pdf
SP50 rekomendacja Rekomendacje szk_ podstawowych -PBO2023.pdf
rekomendacje domów kultury Rekomendacje dom_w kultury -PBO2023.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Damian Kozłowski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Działania zaproponowane w projekcie wpisują się w obszar ochrony i promocji zdrowia i są zgodne ze Strategią Rozwoju Miasta 2020+.
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Pietrusik-Adamska, Klaudia Tomczak-Łątkowska, Katarzyna Strzyż-Sobańska, Karolina Koczorowska-Siwik, Paulina Biernat
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 612 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 612 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Ceglarek Koleta, Chudy Wojciech, Cieloszyk Marzena, Cwojdziński Grzegorz, Grochowski Grzegorz, Kalman Andrzej, Krupińska Urszula, Kubiak Krzysztof, Multaniak Joanna, Musielak Ryszard, Mysior Stanisław, Szajstek Jolanta, Szymański Maciej, Świtalska Elżbieta
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zarząd Osiedla Rataje w imieniu i z upoważnienia Rady Osiedla Rataje pozytywnie opiniuje ten projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Wojciech Strzelecki, Krzysztof Marciniak, Artur Świątkowski.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.