Boisko do siatkówki na Nadolniku


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Boisko do siatkówki na Nadolniku
Skrócony opis projektu
Budowa do siatkówki oraz stołów do tenisa stołowego w rejonie ulicy Nadolnik (osiedle Główna)
Opis projektu
Obecnie w okolicy ulicy Nadolnik (obok skrzyżowania z ulicą Mariacką, naprzeciwko parku ks. Tadeusza Kirschke – tzw. Parku Nadolnik – teren Osiedla Główna) znajduje się boisko do gry w piłkę nożną. Na terenie pobliskiego parku znajduje się też zewnętrzna siłownia.
Nowe, ogólnodostępne boisko do piłki siatkowej oraz stoły do tenisa stołowego, wybudowane w pobliżu boiska do piłki nożnej (mapa) uzupełnią dotychczasową infrastrukturę sportową oraz rozszerzą możliwości aktywności fizycznej.
Preferowaną nawierzchnią nowego boiska do siatkówki jest nawierzchnia utwardzona, ewentualnie może zostać utworzone boisko plażowe.
Realizacja projektu do wysokości środków.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulica Nadolnik, pomiędzy osiedlem Nadolnik a dawnym młynem

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działka 01/09/11/17 i/lub sąsiednie
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy osiedla Główna
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt uzupełni dotychczasową infrastrukturę sportową na terenie osiedla, dodając brakujące do tej pory dyscypliny sportu, a także zachęci do aktywności fizycznej mieszkańców. Siatkówka jako sport zyskujący popularność wraz z tenisem stołowym będą świetną rozrywką szczególnie dla młodych mieszkańców okolicy.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Nowa infrastruktura sportowa będzie ogólnodostępna, rozszerzy możliwości sportowe o nowe dyscypliny, z których mogą korzystać osoby w różnym wieku.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
budowa boiska do siatkówkowi, nawierzchnia piaskowa lub utwardzenie
Budowa stołów do tenisa stołowego
Utwardzenie terenu w okolicy stołów do tenisa stołowego

realizacja do wysokości srodków
800 000
SUMA: 800 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Mapa z lokalizacją MAPA.png
Obecny wygląd terenu Obecny wygl_d.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Bartosz Wojciechowski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do realizacji pod warunkiem powierzenia/przekazania do korzystania WWJPM - Radzie Osiedla/POSiR. Najbardziej racjonalne wydaje się przekazanie gruntów do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta z uwagi na administrowane przez wskazany Wydział boiska znajdujące się na przedmiotowej nieruchomości. Prosimy o wskazanie jednostki odpowiedzialnej za opiniowanie projektu, realizację projektu oraz utrzymanie zrealizowanych nakładów.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
6. Czy opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Martin Radziwonka, Bożena Urbaniak w dniu 21.07.2022 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
 • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się dn. 30.09.2022
  Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, S.Prymas, W.Potapowicz, J.Muller, M.Radziwonka, B.Urbaniak, M.Urbański, J.Wojciechowski
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Uzasadnienie przedstawione przez WJPM nie stanowi podstawy do niedopuszczenia projektu do głosowania. Projekt jest w pełni zgodny z warunkiem, o którym mowa w § 3 ust. 14 Regulaminu PBO (działka należąca do Miasta), nie ma też żadnej z niezgodności wymienionych w ust. 16 ww. paragrafu. W szczególności należy podkreślić, że projekt jest zgodny z planami zagospodarowania przestrzennego oraz nie stoi w sprzeczności z miejskimi strategiami, planami itd. Ponadto projekt stanowi o swoistym uzupełnieniu dotychczasowej sportowej infrastruktury (projekt zakłada budowę m.in. boiska do siatkówki w pobliżu boiska do piłki nożnej). Warto zaznaczyć, że w § 4 ust. 7 Regulaminu PBO, gdzie wymienione są szczegółowo kryteria opinii nie znajduje się przyczyna negatywnej opinii WJPM. Niezgodność z wewnętrznym regulaminem WJPM nie powinna mieć w takim przypadku znaczenia, ponieważ nie ma co do tego podstawy prawnej w Regulaminie PBO.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie WJPM opiniuje negatywnie wniosek. Teren wskazany we wniosku nie jest zarządzany ani przez WJPM, ani przez obsługiwane przez nas Osiedla. Realizacja projektu wykracza poza zadania określone w regulaminie organizacyjnym WJPM.
  Zespół Obradował w składzie: Marzena Achtenberg, Tomasz Wiśniewski, Katarzyna Filipowska

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie We wskazanym miejscu jest boisko wielofunkcyjne z nawierzchnię poliuretanową i można na nim grać w siatkówkę. Opiniujemy pozytywnie wykonanie boiska do piłki plażowej z nawierzchnią piaskową w sąsiedztwie istniejącego boiska z nawierzchnią poliuretanową. Usytuowanie dodatkowego boiska nie może wiązać się z wycinką drzew i krzewów.
  Zespół Obradował w składzie: Przewodniczący KDO Środowisko

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.